NAASTMONIQUE

In English ~ En français ~ In het Nederlands

Contact info

For general questions, please contact info@naastmonique.pink

To propose new activities in the space, please fill the following form further contact possible after filling the form via activity@naastmonique.pink).

We meet every first and third Tuesday of the months to handle the activity requests received, so be patient and send your request in due time if possible.

Information de contact

Pour les question générales, contacter nous via info@naastmonique.pink

Pour proposer de nouvelles activités dans le lieu, remplissez ce formulaire (contact possible apres avoir remplis le formulaire: activity@naastmonique.pink) .

Nous nous réunissons les 1er et 3ème mardi de chaque mois pour discuter des demandes d’activitées. Merci d’en tenir compte, d’être patient.e.s et d’envoyer vos demandes à l’avance si possible.

Contact informatie

Voor algemene vragen kunt u contact met ons opnemen via info@naastmonique.pink

Om nieuwe activiteiten in de ruimte te stellen, vul in dit formulair (contact met ons ook mogelijk nadien op activity@naastmonique.pink)

Wij vergaderen elke 1st en 3rd dinsdag van de maanden om uw activeiten aanvraag te behandelen. Houd hier rekening mee, wees geduldig en verstuur uw verzoeken op voorhand.